Site Overlay

VÒNG XOAY ĐƯỜNG ĐEN

Vòng Xoay Đường Đen

Hành tây được thắng trong giấm rượu vang đỏ ngon lành nép mình trong lớp vỏ bánh Puff Pastry được phủ mè.